กำหนดการ

แผนที่

จุดหมายอยู่ที่ปลายเท้า

คนเราเวลาเดินทางไกล ใจมักไปอยู่ที่ปลายทาง เหมือนเวลาทำงาน ตัวอยู่นี้แต่ใจนึกถึงตอนงานเสร็จแล้ว เรามักมองข้ามช็อตอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำให้เราเหนื่อย  เพราะเราก็จะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึง  เมื่อไหร่จะถึง  ถ้าทำงานก็คิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ แต่ถ้าเราไม่สนใจจุดหมายปลายทาง คือให้ความสำคัญกับการเดินแต่ละก้าว ไม่นานก็จะถึงจุดหมายเอง  คือถ้าอยากถึงจุดหมายก็ต้องใส่ใจกับการเดินแต่ละก้าว พูดอีกอย่างคือจุดหมายที่แท้จริงอยู่ที่ปลายเท้าเรานี้เองวันที่ (ระยะทาง) ที่หมาย
๓๐ พ.ย. ๕๕ รวมพลคนเดินเท้าที่วัดกุดโง้ง* ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๑๔.๐๐ น. นำชมใบเสมารอบบ้านกุดโง้ง
๑๕.๓๐ น. พิธีสืบชะตาลำปะทาว ณ บ้านกุดโง้ง
๑ ธ.ค. ๕๕ (๗.๕ กม.) วัดโพธิ์ชัย ที่บ้านหนองฉิม พักฉันเพล
(๓.๕ กม.) ถนนเลี่ยงเมือง
(๓.๗ กม.) วัดสามัคคีอุทิศ ที่บ้านขี้เหล็กน้อย พักค้างคืน
๒ ธ.ค. ๕๕ (๑.๖ กม.) ปรางค์กู่ ที่บ้านเมืองเก่า
(๒ กม.) เส้นทางเข้าเมือง
(๑.๘ กม.) วัดบ้านกกบก
(๒.๔ กม.) วัดภาษี ที่บ้านกุดสวง พักฉันเพล
(๒.๘ กม.) วัดโนนชัย ที่บ้านโพธิ์ใหญ่
(๑.๗ กม.) บ้านเสี้ยวใหญ่
(๑.๙ กม.) บ้านเสี้ยวน้อย
(๑.๗ กม.) บ้านนาไก่เซา
(๒.๔ กม.) วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) ที่บ้านนาไก่เซา พักค้างคืน
๓ ธ.ค. ๕๕ (๓.๗ กม.) บ้านนาสีนวล
(๓.๖ กม.) ตาดน้อย พักฉันเพล
(๒.๕ กม.) หน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาว
(๕ กม.) วัดป่าสันติธรรม ที่บ้านหินหนีบ พักค้างคืน
๔ ธ.ค. ๕๕ (๔ กม.) บ้านวังโพน
(๑.๒ กม.) หน่วยฯ ตาดโตนที่ ๕ พักฉันเพล
(๓.๔ กม.) วัดแหลหญ้าคา
(๔.๒ กม.) กลุ่มหินโขลงช้าง (เขตพื้นที่มอหินขาว)
(๐.๖ กม.) มอหินขาว ที่บ้านตึ้งวังคำแคน พักค้างคืน
๕ ธ.ค. ๕๕ (๔.๔ กม.) วัดบ้านตึ้งวังคำแคน
(๒.๓ กม.) วัดบ้านวังน้ำเขียว พักฉันเพล
(๑ กม.) บ้านแจ้ง
(๓.๑ กม.) บ้านหนองฉนวน ๒ และบ้านห้วยผักหนาม
(๔.๑ กม.) วัดหนองแวง
(๑.๙ กม.) วัดแหลออนซอน
(๒ กม.) วัดลาดผักหนาม พักค้างคืน
๖ ธ.ค. ๕๕ (๔ กม.) ป่าสัก ที่บ้านท่ามะไฟหวาน
(๑.๑ กม.) วัดไทรทอง
(๓.๑ กม.) วัดป่าสุคะโต พักฉันเพล
(๗ กม.) วัดท่าเว่อใน พักค้างคืน
๗ ธ.ค. ๕๕ ท่าเว่อใน – ภูสามชั้น – กุฏิ ๑๑ – วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) รวม ๑๒ กม. พักค้างคืน
๘ ธ.ค. ๕๕ หลังฉันเช้าเชิญชวนทำบุญเหยียบหญ้าแปลงปลูกป่า
เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น หลังจากนั้นจึงแยกย้ายกลับภูมิลำเนา
รวมระยะทางเดินเท้าจาก วัดกุดโง้ง – ภูหลง ตลอดระยะเวลา ๗ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๐๘.๔ กิโลเมตร
Advertisements