ภาพถ่าย

รูปจากงานธรรมยาตรา ๑๕ ปี ๒๕๕๗ โดยวิชัย นาพัว ชมรมเด็กรักนก

รูปจากงานธรรมยาตรา ๑๔ ปี ๒๕๕๖ โดยวิชัย นาพัว ชมรมเด็กรักนก

รูปจากงานธรรมยาตรา ๑๓ ปี ๒๕๕๕

รูปจากงานธรรมยาตรา ๑๒ ปี ๒๕๕๔

รูปจากงานธรรมยาตรา ๑๑ ปี ๒๕๕๓

เลือกคลิกรูปข้างล่างเพื่อเข้า Photo Album:

รูปโดยคุณวิชัย นาพัว (ชมรมเด็กรักนก ชัยภูมิ)

รวมรูปหลายๆ ปี
ครั้งที่ ๑๑ (๒๕๕๓)
ครั้งที่ ๑๐ (๒๕๕๒)
ครั้งที่ ๙ (๒๕๕๑)
ครั้งที่ ๘ (๒๕๕๐)
ครั้งที่ ๗ (๒๕๔๙)
ครั้งที่ ๖ (๒๕๔๘)
ครั้งที่ ๕ (๒๕๔๗)
ครั้งที่ ๔ (๒๕๔๖)
ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๕)
ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๔)
ครั้งที่ ๑ (๒๕๔๓)
โฆษณา