วีดีโอ YouTube

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔): เพื่อความมั่นคงของชีวิต

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๓): พุทธชยันตี

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒): ภาวนาเพื่อลำปะทาว

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑๑): โลกร้อน เย็นธรรม


ตอนที่สอง

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๐): ทวนกระแส

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๙): สิ่งแวดล้อมดีได้ด้วยตัวเรา

ธรรมยาตราปี ๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๘)

ธรรมยาตราปี ๒๕๔๙ (ครั้งที่ ๗)

Advertisements