วัตถุประสงค์

ฟังเสียงหลวงพ่อคำเขียนเล่าที่มาของธรรมยาตรา

วัตถุประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ชาวบ้านลุ่มน้ำลำปะทาวเกิดความตื่นตัวว่าสิ่งแวดล้อมกำลังมีปัญหามาก ทั้งป่าถูกทำลาย ลำปะทาวกำลังเน่าเสีย ปลาอยู่ไม่ได้ แม้แต่การใช้อาบน้ำซักผ้าก็ไม่ได้ อยากให้เขาตื่นตัว จะได้ร่วมกันหาทางแก้ไข จุดหลักคือเสริมสร้างความตื่นตัวเพื่อหาทางแก้ไข รวมทั้งเป็นโอกาสในการฝึกปฎิบัติธรรมไปในตัว คือ การเดินอย่างมีสติ อยากให้ผู้คนเห็นว่าการช่วยเหลือสังคมสิ่งแวดล้อมกับการปฎิบัติธรรมไม่ได้แยกจากกัน

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

รับชมสารคดีพิเศษ ๑๐ ปีธรรมยาตรา (ทีวีไทย)

Advertisements