ความเป็นมา

คำภาวนา วัตถุประสงค์ องค์กรร่วมจัด

ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาว” เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๓ ด้วยดำริของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณฺโณ  เกิดขึ้นจากความสำนึกว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติไม่อาจแก้ไขได้โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  แต่ชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างแข็งขัน  การมีส่วนร่วมของชาวบ้านจะทำให้ธรรมชาติคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของเขาด้วย ไม่ใช่ปัญหารัฐบาลเท่านั้น…

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้ดำริให้มีธรรมยาตราฯ ได้กล่าวไว้ว่า

“ถ้าได้ช่วยต้นไม้ต้นหนึ่ง
หลวงพ่อก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า
ได้ช่วยมนุษย์ไว้คนหนึ่ง
ดังนั้นชีวิตของคนเรากับป่า
จึงเป็นเกลอกัน”

“ธรรมะนี้คือตัวธรรมชาติจริงๆ
ไม่ได้นอกเหนือจากธรรมชาติไปที่ไหน
เราอาจจะบรรลุธรรม
ด้วยการสังเกตจากธรรมชาติก็ได้”

คลิกฟังหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ เล่าเรื่องลุ่มน้ำลำปะทาวและธรรมยาตรา…

คลิกอ่านคำปรารภของหลวงพ่อคำเขียน
และพระอาจารย์ไพศาล

Advertisements