สารคดีลำปะทาว

สารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงในงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว โดยคุณวิชัย นาพัว ชมรมเด็กรักนก และพระวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

(หากมองไม่เห็นวีดีโอ ให้ใช้ Google Chrome เปิดหน้านี้)

สารคดีปลูกป่าสร้างแหล่งอาหาร (๒๕๕๗)

สารคดีภูแลนคา ชัยภูมิ (๒๕๕๗)

การทำนาที่หนองตานา ชัยภูมิ (๒๕๕๖)

การใช้ประโยชน์จากป่าที่หนองช้างเอก (๒๕๕๖)

การทำนาที่บ้านโคกงาม (๒๕๕๖)

ภูพระ (๒๕๕๕)

บ้านหนองฉิม (๒๕๕๕)

บ้านกุดโง้ง (๒๕๕๕)

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (๒๕๕๔)


ตอนที่สอง

ป่าชุมชนที่ภูกลาง (๒๕๕๔)

ชีวิตพอเพียงของแม่จินดา (๒๕๕๔)

การปลูกข้าวไร่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (๒๕๕๓)


คลิกเพื่อดูตอนที่สอง

การอนุรักษ์ลุ่มน้ำลำปะทาวที่บ้านตาดโตน ชัยภูมิ (๒๕๕๓)

วิถีชีวิตคนท้องถิ่นกับป่าที่บ้านห้วยหมากแดง ชัยภูมิ (๒๕๕๓)

Advertisements