สิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ห้องน้ำในงานธรรมยาตรา (๒๕๕๕)

คลิปจาก The Story of Stuff Project โดย Annie Leonard

เรื่องของ “ของ” ตอนที่ ๑/๔

เรื่องของ “ของ” ตอนที่ ๒/๔

เรื่องของ “ของ” ตอนที่ ๓/๔

เรื่องของ “ของ” ตอนที่ ๔/๔

เรื่องของน้ำบรรจุขวด

เรื่องของเครื่องสำอาง

เรื่องของการจำกัดเพดานและการซื้อขายสิทธิการปล่อยคาร์บอน

Monterey Bay Aquarium: Change for the Oceans

Advertisements