ต้นไม้กินได้

หน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาวแจกกล้าไม้ที่กินได้ เช่น ต้นขี้เหล็ก ผักหวานบ้าน สะเดา มะขามเปรี้ยว  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากชาวบ้านเอาพันธุ์ไม้ที่ได้รับแจกไปปลูก ขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  แต่โดยรวม ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์จากกิจกรรมมากนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อนำเสนอให้ชาวบ้านได้มีทางเลือกมากขึ้น การรณรงค์ผ่านกิจกรรมปลูกต้นกล้ายังทำให้คนที่จะสนับสนุนกล้าไม้รู้ว่ากล้าไม้พันธุ์ใดที่ควรเตรียมให้กับชาวบ้าน ช่วยให้เกิดการวางแผน และเตรียมพร้อมกล้าไม้สำหรับปีต่อไปได้

โฆษณา