กลุ่มสัมพันธ์

รับฟังเพลงธรรมยาตราลำปะทาว

การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคี  ทำให้ต้องปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  มีการฝึกฝนตนเอง โดยเฉพาะกับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากคนละแห่ง คนละโรงเรียน แต่ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักกันและเข้าใจหน้าที่ของตนเองได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่มาเดินธรรมยาตรา ก็มาจากต่างสังคม ต่างสภาพแวดล้อม จึงช่วยในเรื่องการปรับตัว ทำให้เกิดการเปิดใจ เพื่อจะรับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นขณะอยู่กับคนหมู่มาก ทำให้เรียนรู้จักคนอื่นในมิติอื่นๆ มากขึ้น เป็นการสลายวัย สลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ คนแก่ พระ  เมื่อมาอยู่รวมกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพระ เป็นโยม  ทุกคนสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

มองถึงเรื่องภายในจิตใจ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นการเรียนรู้ภายในตัวเอง ทำให้มองถึงความรู้สึกที่เราจะบอกกับตนเองและได้เรียนรู้คนอื่น เป็นเสมือนตัวช่วยที่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะหากมีพระอยู่ร่วมในทุกกลุ่ม จะสามารถทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีกำลังและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

Advertisements