หน้าแรก

ชุ่มเย็นนี้คือเย็นกายและเย็นใจ เมื่อมีน้ำจึงมีชีวิต คนเราอาจจะกินน้ำแค่ ๒ ลิตรก็พอ แต่จริงๆ แล้วมนุษย์ต้องการน้ำมากกว่านั้น มีคนประมาณว่าในวันหนึ่งๆ คนเราต้องใช้น้ำประมาณ ๓๐๐๐ ลิตรเฉพาะเพื่อผลิตอาหารที่เรากิน ดังนั้นน้ำอยู่เบื้องหลังความผาสุกสวัสดีของมนุษย์เรามาก ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ไม่มีชีวิต

หลายคนที่ได้มาร่วมเดินธรรมยาตราบอกว่าการเดินธรรมยาตราทำให้ได้ฝึกความอดทนในการอยู่กับตัวเอง อยู่กับคนหมู่มาก กับอากาศร้อนๆ หรือฝนที่อาจจะตก อาหารที่ไม่ถูกปาก และได้ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น สำหรับบางคน การเดินทำให้วิธีการใช้น้ำเปลี่ยนไป เห็นคุณค่าของน้ำมากขึ้น

สรุปแบบประเมินธรรมยาตรา ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการธรรมยาตรา ๑๖ พลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

แผ่นพับธรรมยาตรา ๑๖ (๒ หน้า)

ไฟล์ธรรมเทศนาโดยพระไพศาล วิสาโล ในงานธรรมยาตราฯ ครั้งที่ ๑๕ “บูชาครู ตอบแทนคุณ” ที่จัดระหว่างวันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

รับชมสารคดีสั้นเกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิที่ฉายในงานธรรมยาตรา ๑๕

รูปถ่ายจากงานธรรมยาตรา ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยวิชัย นาพัว

รับชมวีดีโอสิบปีธรรมยาตรา ซึ่งมีสัมภาษณ์หลวงพ่อคำเขียนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยังไม่ได้เผยแพร่

รับชมวีดีโอธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ “เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิต”

รับชมวีดีโอธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ครั้งที่ ๑๓ เฉลิมพุทธชยันตี ประจำปี ๒๕๕๕ จัดทำโดยวิชัย นาพัว ชมรมเด็กรักนก

รับฟังเพลงเปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิตที่แต่งเพื่อธรรมยาตรา ๑๓ เนื้อร้องและทำนองโดยคุณตรีคูณ เสรพิพัฒนานนท์ (จ๊อด) ขับร้องโดยน้องจันทร์ ใจแจ่ม วรรณพัฒน์
Acoustic version

Original version

รับฟังเพลงเมล็ดพุทธะ เนื้อร้องและทำนองโดยคุณตรีคูณ เสรพิพัฒนานนท์ (จ๊อด) ขับร้องโดยน้องจันทร์ ใจแจ่ม วรรณพัฒน์

รับฟังเพลงรอยธรรม โดยใหม่


อ่านหนังสือ ๑๐ ปีธรรมยาตรา (PDF)
รับชมสารคดีพิเศษ ๑๐ ปีธรรมยาตรา (ทีวีไทย)

รับชมส่วนที่เหลือของสารคดีที่นี่
(คลิกเพื่อไปดาวน์โหลด Higher-resolution version)

รับชมรายการคนละไม้คนละมือ ตอน ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว (ทีวีไทย)

ไปยัง Playlist เพื่อชมทั้งหมด

เราอยู่กับธรรมชาติ  เห็นความเป็นจริง รู้ใจกัน รู้จักกัน คุ้นเคยกัน
ถ้าไปที่อื่นที่ไม่มีต้นไม้ ก็หายใจไม่ออก
มันเป็นมรดกของลูกหลานเรา ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง
เราควรอนุรักษ์ไว้
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณฺโณ
วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ